malliesimerkki

archetype, prodigy, epitome

Esimerkkilauseet

*: John Foxe believed that special prodigies had heralded the Reformation.

suositut haut
viulisti puutteellinen pseudo- joukko kibbutsi nopea